Kontakt

OZ Jem iné
Dvořákovo nábrežie 4A
811 02 Bratislava
IČO: 42 359 571
Registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 19.02.2014

Kontaktujte nás

Fill the form to join our awesome charity team to help more people.

* All fields are mandatory