Vaše 2 % pre Skutočne zdravú školu

Ešte ste sa nerozhodli? 2% z Vašich daní nám umožní v tomto roku podporiť školy. Zlepšiť ich kultúru stravovania. Projekt Skutočne zdravá škola pomáha riešiť narastajúci problém detskej obezity a zvyšujúceho [...]

Ešte ste sa nerozhodli? 2% z Vašich daní nám umožní v tomto roku podporiť školy. Zlepšiť ich kultúru stravovania. Projekt Skutočne zdravá škola pomáha riešiť narastajúci problém detskej obezity a zvyšujúceho rizika kardiovaskulárnych ochorení a diabetes u detí a mládeže v čoraz nižšom veku. Prináša kvalitu do školských jedální a spokojnosť rodičov, pedagógov, vedenia školy, personálu jedální a v neposlednom rade detí. 

Ďakujeme všetkým z vás, ktorí ste sa rozhodli prispieť svojimi 2%, aj všetkým z vás, ktorí ste informovali svojich známych, že majú možnosť prispieť.

Postup pre zamestnancov

 • Do 15.02.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane- to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. Ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z Vašej zaplatenej dane.
 • Prečitajte si pozorne celé vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.
 • Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech občianskeho združenia Jem iné. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.
 • Tlačivá na stiahnutie:
  Vyhlásenie (pdf)
  Potvrdenie o zaplatení dane (doc)

Poznámky:

 • Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá na podporu škôl v rámci ozdravenia školských jedální, na prácu koordinátorov, či prípravu metodických materiálov a vzdelávacie aktivity a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2017 do 12/2017.
 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane.
 • Do kolónky ROK sa píše 2015
 • Obe tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Postup pre fyzické osoby

 • Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016
 •  Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do Jem iné.:
  IČO: 42359571
  Právna forma: Občianske združenie
  Názov: Jem iné
  Ulica: Dvořákovo nábrežie
  Číslo: 4A
  PSČ: 81102
  Obec: Bratislava
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad ( podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Poznámky:

 • Vami poukázaná suma 2% z dane bude použitá na podporu škôl v rámci ozdravenia školských jedální, na prácu koordinátorov, či prípravu metodických materiálov a vzdelávacie aktivity a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2017 do 12/2017.
 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Zdroj: www.rozhodni.sk

Postup pre právnické osoby

 • Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2016
 • Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 • Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 • PRÁVNICKÁ OSOBA – daňové priznanie právnických osôb
 • POZOR:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 • IČO: 42359571
  Právna forma: Občianske združenie
  Názov: Jem iné
  Ulica: Dvořákovo nábrežie
  Číslo: 4A
  PSČ: 81102
  Obec: Bratislava
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla – adresu si nájdete TU) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Vami poukázaná suma 1,0% (2%) z dane bude použitá na podporu škôl v rámci ozdravenia školských jedální, na prácu koordinátorov, či prípravu metodických materiálov a vzdelávacie aktivity a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov od 01/2017 do 12/2017.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.

Zdroj: www.rozhodni.sk

Spoluorganizátorom projektu Skutočne zdravá škola je Nadácia Gastromnia.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.